REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

niewierze.euI. WARUNKI OGÓLNE

 1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.niewierze.eu umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 2. Właścicielem i prowadzącym Sklep internetowy www.niewierze.eu jest:

  Fundacja Wolność od Religii z siedzibą w Lublinie przy ul. Fryderyka Chopina 41 lok. 2, 20-023 posiadająca nr KRS: 0000403073 oraz NIP: 7123267431 i REGON: 061356560.

 3. Adres do korespondencji:
  Fundacja Wolność Od Religii
  ul. Fryderyka Chopina 41 lok. 2
  20-023 Lublintel. 531 971 030
  e-mail: fundacja.wor@gmail.com
 4. Niniejszy regulamin stanowiący integralną część Transakcji pomiędzy Klientem a Fundacją zostaje udostępniony zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.) a równocześnie (wraz z pozostałymi dokumentami sporządzanymi przy zawarciu Transakcji) stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego przewidzianego treścią art. 12 ust.1 oraz art. 18 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz.827).
 5. Zakup w sklepie internetowym www.niewierze.eu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

II. DEFINICJE

Dla celów niniejszego regulaminu poniższe wyrazy i wyrażenia otrzymują następujące znaczenie:

 1. Strona - serwis internetowy www.niewierze.eu;
 2. Sklep Internetowy - prowadzony przez Fundację Wolność od Religii w oparciu o Stronę serwis sprzedaży on-line, w ramach którego Klienci mają możliwość nabywania Towarów;
 3. Towar - produkt oferowany Klientowi przez Fundację za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 4. Klient - osoba fizyczna korzystająca ze Strony, w tym dokonująca Transakcji, lub osoba prawna względnie jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w imieniu której dokonywana jest Transakcja;
 5. Zamówienie - oświadczenie Klienta o zakupie Towaru oferowanego przez Fundację za pośrednictwem Sklepu Internetowego, sporządzone przez prawidłowe wypełnienie formularza dostępnego na Stronie, wskazujące m.in. dane Klienta (a także ewentualne dane osoby działającej w imieniu Klienta) oraz Towar, który Klient zamierza nabyć od Fundacji za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 6. Transakcja - umowa pomiędzy Klientem a Fundacją, której przedmiotem jest zakup przez Klienta od Fundacji Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, na podstawie Zamówienia złożonego przez Klienta i potwierdzonego przez Fundację;
 7. Płatność - świadczenie pieniężne Klienta dokonywane z tytułu Transakcji;

 

III. Procedura składania i realizacji zamówień

 1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Przejdź do realizacji Zamówienia". Aby poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, sklep umożliwia założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail, pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.
 3. Sklep Internetowy oraz możliwość złożenia Zamówienia są co do zasady dostępne dla Klienta przez cały czas, tj. 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. O wszelkich planowanych przerwach w dostępie do Strony Klienci będą w miarę możliwości powiadamiani z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie informacji na Stronie. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą przygotowywane do realizacji następnego dnia roboczego.
 4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Fundacja zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 5. Towary oferowane przez Fundację w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych, wprowadzone na polski rynek zgodnie z przepisami prawa. Fundacja dokłada najwyższej staranności, aby oferowane przez nią Towary spełniały wysokie wymogi jakościowe.
 6. Fundacja zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.
 7. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.niewierze.eu są podane w złotych polskich i zawierają wszelkie należne podatki. Wiążące dla Stron są ceny obowiązujące w chwili składania Zamówienia przez Klienta nawet gdyby po złożeniu Zamówienia, a przed dokonaniem Płatności uległy zmianie.
 8. Fundacja każdorazowo wystawia fakturę za zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę na firmę należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.
 9. Fundacja prowadzi wyłącznie sprzedaż wysyłkową, bez możliwości odbioru osobistego.
 10. Wszelkie uzyskane dane podlegają ochronie danych osobowych, służą jedynie realizacji zamówienia i nie są przekazywane żadnym innym podmiotom.
 11. Fundacja nie ponosi również odpowiedzialności za realizację Transakcji zgodnie z informacjami przekazanymi przez Klienta, jeżeli informacje te były nieprawdziwe (co w szczególności dotyczy adresu do doręczeń, numeru telefonu lub adresu email) i miało to wpływ na wykonanie Transakcji.
 12. Fundacja prowadzi za pośrednictwem Sklepu Internetowego wyłącznie sprzedaż detaliczną.
 13. Wyjaśnianie wątpliwości i nieprawidłowości związanych ze złożonymi Zamówieniami lub wykonywaniem Transakcji możliwe jest od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach 9:00-16:00.
 14. Dostarczenie zamówionego Towaru następuje w terminie od 2-3 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia i dokonania Płatności. W przypadku niemożności realizacji Transakcji we wskazanym terminie Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie wykonania Transakcji (który nie może być dłuższy niż 30 dni od daty złożenia Zamówienia), na adres email wskazany w Zamówieniu. W takiej sytuacji Klient może dokonać modyfikacji Zamówienia w sposób uzgodniony z osobami obsługującymi zamówienia Sklepu Internetowego lub odstąpić od Transakcji.
 15. Sklep Internetowy może w wybranych przez siebie okresach sprzedawać oferowany Towar po obniżonych cenach tytułem wyprzedaży. Ceny te mogą obowiązywać w okresie wskazanym na Stronie lub do wyczerpania zapasów Towarów objętych obniżką ceny.
 16. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura po skompletowaniu i przygotowaniu do wysyłki Towarów objętych Zamówieniem.
 17. Serwis internetowy do realizacji zamówień korzysta z mechanizmu ciasteczek (ang. cookies). Fundacja zastrzega, że wyłączenie przez Klienta w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików cookies, może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

 

IV. SPOSOBY WYSYŁKI, FORMY TRANSPORTU, PŁATNOŚCI

 1. Dostawa realizowana jest na terenie Polski.
 2. Złożone zamówienia będą realizowane w terminie 2-3 dni roboczych przy płatnościach on-line. W przypadku płatności przelewem bankowym w terminie 2- 3 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty.
 3. Opłaty za opakowanie są wliczone w koszty wysyłki. Fundacja zaleca zakup kilku produktów w jednym koszyku by uniknąć powielania kosztów transportu (zawsze ta sama cena).
 4. Klient może na bieżąco sprawdzić status realizacji zamówienia po zalogowaniu się do konta utworzonego w Serwisie Internetowym.
 5. Zamówiony Towar dostarczany jest Klientowi przez doręczyciela wybranego przez Fundację (jednakże z zastrzeżeniem wybranej przez Klienta jednej spośród proponowanych przez Fundację opcji dostarczenia, obejmującej również wysokość kosztów dostarczenia) na adres wskazany w Zamówieniu.
 6. Kwota doliczana za nadanie paczki to 14 zł.
 7. Sposoby płatności:
  1. przedpłata z dowolnego konta lub karty kredytowej poprzez Przelewy24
  2. przelew - przedpłata na rachunek zwykły Fundacji Wolność od Religii:

   Bank Handlowy w Warszawie81 1030 0019 0109 8530 0037 8517
   Fundacja Wolność od Religii
   ul. Chopina 41 lok. 2, 20-023 Lublin
   NIP: 712-326-74-31

   W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko oraz numer zamówienia.
   Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 7 dni od daty złożenia zamówienia, w przeciwnym wypadku zamówienie zostanie anulowane.

  3. przelew - przedpłata z konta lub karty poprzez Przelewy24
 8. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

V. ZWROTY , WYMIANA, REKLAMACJE

ZWROTY

 1. Klient ma prawo odstąpić od dokonanej Transakcji, składając w terminie 14 dni od daty objęcia w posiadanie Towaru będącego przedmiotem Transakcji stosowne, jednoznaczne oświadczenie na piśmie. Oświadczenie należy wysłać pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Dla zachowania powyższego terminu wystarczy, aby przedmiotowe oświadczenie zostało wysłane przez Klienta przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Transakcji może, ale nie musi być sporządzone przy wykorzystaniu załączonego poniżej do pobrania formularza oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji (zwrot Towaru). Jeżeli Klient zdecyduje się wysłać oświadczenie pocztą, powinno być ono skierowane na adres:

  Fundacja Wolność od Religii
  ul. Chopina 41 lok. 2, 20-023 Lublin
  (z dopiskiem: "ZWROT")
 1. Uprawnienia opisane w ust. 1 nie dotyczą Klientów, którzy dokonali Transakcji w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
 2. Wykonując prawo odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym. Dopuszczalne są zmiany stanu Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób niewykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W sytuacji naruszenia tej reguły Klient ponosi odpowiedzialność. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 3. Zwrot Towaru powinien być dokonany poprzez przesłanie Towaru na adres Fundacji opisany w ust. 1 powyżej.
 4. Wykonując prawo odstąpienia Klient powinien też wykazać fakt zawarcia Transakcji. Sugeruje się przesłanie Towaru do Fundacji wraz z oryginałem faktury oraz oświadczeniem o odstąpieniu od Transakcji.
 5. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Transakcji bezpośrednie koszty zwrotu Towaru Fundacji obciążają Klienta.
 6. Zwrot kwoty należnej Klientowi z tytułu odstąpienia od Transakcji następuje w terminie 14 dni od daty złożenia Fundacji przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji. Fundacja może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Fundacji dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Klient otrzymuje zwrot należnej mu kwoty na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.

Plik do pobrania:

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji (zwrot Towaru)

 

WYMIANA

 1. W przypadku chęci wymiany odebranego już przez Klienta Towaru, który może być jeszcze zwrócony przez niego w trybie opisanym w części "ZWROTY", Klient jest zobowiązany jeszcze raz dokonać zamówienia rozmiaru/towaru na wymianę, w komentarzu do zamówienia wpisując informację "REZERWACJA NA WYMIANĘ" i nie opłacając zamówienia, jeżeli nie występuje różnica w cenie towarów.
 2. W przypadku, kiedy występuje różnica w cenie towarów prosimy opłacić ją przed wysyłką towaru na wymianę.
 3. Klient odsyła zwracany towar na adres Fundacja Wolność od Religii Chopina 41 lok. 2, 20-023 Lublin (z dopiskiem: "WYMIANA") wraz z fakturą oraz Oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. We wskazanym oświadczeniu zaznacza chęć wymiany.
 4. Termin realizacji nowego zamówienia (w ramach rezerwacji) jest taki sam, jak w przypadku każdego innego zamówienia realizowanego przez Sklep Internetowy. Terminy dotyczące odsyłanego (zwracanego) Towaru są takie same, jak w każdym innym przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy w trybie, o którym mowa we wcześniejszej części pn. odebranego już przez Klienta Towaru, który może być jeszcze zwrócony przez niego w trybie opisanym w części pn. "ZWROTY".

Plik do pobrania:

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji (zwrot Towaru)

REKLAMACJE

 1. Fundacja ma obowiązek dostarczyć Towary wolne od wad w rozumieniu art. 5561 kodeksu cywilnego. Na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady oraz określonych poniżej Klient ma prawo złożenia reklamacji.
 2. Zgłoszenie reklamacji przez Klienta może, ale nie musi, nastąpić poprzez przesłanie Fundacji wypełnionego czytelnie formularza reklamacyjnegozałączonego poniżej do pobrania pocztą na adres:

  Fundacja Wolność od Religii
  ul. Chopina 41 lok. 2, 20-023 Lublin
  tel. 531 971 030
  e-mail: fundacja.wor@gmail.com

  (z dopiskiem: REKLAMACJA).

 3. Różnice pomiędzy wyglądem Towaru dostarczonego w ramach Transakcji, a fotografią na Stronie, wynikające wyłącznie z właściwości urządzeń stosowanych przez Klienta (monitor, wyświetlacz, drukarka itp.), w szczególności różnice w odcieniach, mogą nie zostać uznane za obciążającą Fundację niezgodność Towaru z umową. W przypadku stwierdzenia tego rodzaju różnic (jeżeli powodują one u Klienta obniżenie lub brak satysfakcji z zakupu Towaru) Fundacja sugeruje skorzystanie z prawa zwrotu, o którym mowa we fragmencie dot. ZWROTY", aniżeli drogi reklamacyjnej.
 4. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia reklamacji jest wykazanie przez Klienta faktu zawarcia Transakcji. W celu sprawnego przebiegu procesu reklamacyjnego sugeruje się przesłanie wraz z reklamacją dowodu zawarcia Transakcji (najlepiej oryginału faktury).
 5. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi zobowiązany jest dostarczyć reklamowany Towar na koszt Fundacji na adres określony w ust. 2 powyżej. Reklamowany towar powinien zostać dostarczony Fundacji w stanie kompletnym i czystym.
 6. Informuje się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Fundacja jest odpowiedzialna za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia na Klienta niebezpieczeństwa lub wynikły z przyczyny, która tkwiła w Towarze w tejże chwili. Na ogół nie traktuje się jako wad obciążających Fundację:
  • uszkodzeń spowodowanych zwykłym, normalnym zużyciem Towaru,
  • uszkodzeń mechanicznych Towaru,
  • uszkodzeń spowodowanych nienależytym użytkowaniem Towaru, w szczególności złą konserwacją lub brakiem konserwacji, przemoczeniem, używaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem, lub złym dopasowaniem.

   Domniemywa się natomiast, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru.

 7. Ze względu na ochronę, jaką zapewniają Klientowi uprawnienia przysługujące mu w oparciu o instytucję rękojmi, Towar nie jest objęty dodatkowo gwarancją.
 8. Spory pomiędzy Klientem a Fundacją, wynikające ze złożonego Zamówienia lub dokonanej Transakcji będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
 9. Klient będący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności uprawniony jest do:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży (podstawa prawna: art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej [tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.148]).
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu z przedsiębiorcą (podstawa prawna: art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej [tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.148]).
  • uzyskania bezpłatnej pomocy w sporze z przedsiębiorcą korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów (podstawa prawna: art. 39-42 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów [Dz.U. nr 50 poz.331]) lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (podstawa prawna: art. 45 ust.1 pkt. 5) ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów [Dz.U. nr 50 poz.331]).

Z uwagi na problemy z identyfikacją przesyłek przychodzących zaleca się aby Klient, który zamierza nadesłać przesyłkę za pobraniem lub na koszt odbiorcy (w warunkach w których koszt przesyłki obciąża Fundację) uprzedził Fundację o takim zamiarze w korespondencji elektronicznej na adres email fundacja.wor@gmail.com.

 

Plik do pobrania: Formularz reklamacyjny

 

Produkt dodany do ulubionych

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. dowiedz się więcej.