"Rozdział kościoła i państwa" -...

"Rozdział kościoła i państwa" - Tadeusz J. Zieliński

 • Wydawnictwo Naukowe Semper
 • Warszawa 2020
 • ISBN 978-83-7507-291-4
 • format A5
 • stron: 174
37,00 zł
Brutto

 

W polskiej debacie publicznej coraz częściej pojawiają się głosy domagające się konsekwentnej realizacji postanowień Konstytucji RP dotyczących rozdziału kościoła i państwa. W oczywisty sposób biorą się one stąd, że normy polskiej ustawy zasadniczej są w tym zakresie - zwłaszcza w ostatnich latach - notorycznie łamane. Obecny stan stosunków między władzą publiczną i instytucjami religijnymi w coraz większym stopniu przypomina model, którego w Polsce miało już nie być, czyli zespolenie państwa i religii, symbolicznie zwane sojuszem tronu i ołtarza.

Przypadki naruszania norm konstytucyjnych dotyczących relacji państwowo-kościelnych są na bieżąco i szeroko komentowane w środkach masowego przekazu. Z drugiej strony szczegółowej i fachowej analizy tych zjawisk dostarcza polska nauka prawa, zwłaszcza prawa wyznaniowego. Na tym tle wciąż niewiele jest wypowiedzi, które by kompleksowo uzasadniały rozdział kościoła i państwa, pokazywały, dlaczego jest on właściwą formą relacji obu tych instytucji. A przecież doświadczenia nabyte na przestrzeni wielu lat w wielu krajach dowiodły, że rozdział stanowi korzystne rozwiązanie i dla państwa, i dla religii. Taki jest właśnie cel niniejszej publikacji: ma ona przedstawić główne racje przemawiające za systemem oddzielenia władzy publicznej i wspólnot religijnych, zwłaszcza z myślą o realiach Polski. Zrezygnowano z całościowego przedstawienia wątków historycznych. Pojawiają się one raczej wycinkowo dla naświetlenia problematyki dzisiejszej.

Tadeusz Jacek Zieliński (ur. 1966) ? doktor habilitowany nauk prawnych, profesor teologii protestanckiej, radca prawny, prorektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, nauczyciel akademicki Wydziału Nauk Społecznych tej uczelni. Był posłem na Sejm RP II i III kadencji, a w latach 2008-2016 prezesem Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. Specjalizuje się? w prawach człowieka, prawie edukacyjnym, historii i myśli protestantyzmu. Opublikował m.in. książki: Roger Williams. Twórca nowoczesnych stosunków państwo-kościoł (1997), Państwo wobec religii w szkole publicznej według orzecznictwa Sądu Najwyższego USA (2007), Ustawa o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich (2012; współautor: Andrzej Czohara), Państwowy Kościół Anglii. Studium prawa wyznaniowego (2016).

 

SPIS TREŚCI

Wstęp

1. Aby państwo szanowało każdego człowieka i było dobrem wspólnym

 • Państwo w kontekście stosunków z religia?
 • Kościół w kontekście stosunków z państwem
 • Podsumowanie

2. Aby każdy mógł prowadzić własny styl życia bez szkody dla innych

 • Wolność samookreślenia
 • Wolność wiary i niewiary
 • Wolność życia seksualnego
 • Wolność życia rodzinnego
 • Wolność życia intelektualnego i artystycznego
 • Podsumowanie

3. Aby państwo zaspokajało potrzeby obywateli zgodnie z najlepszymi zdobyczami cywilizacji

 • Oświata i nauka
 • Ochrona zdrowia
 • Ochrona socjalna
 • Ochrona środowiska
 • Podsumowanie

4. Aby religia mogła być autentyczna i rozwijała się na bazie własnego potencjału

 • Subiektywny charakter religii
 • Dezintegrujący charakter religii
 • Pedagogika partykularyzmu
 • Trywializacja religii
 • Paradoksalność popierania religii przez państwo
 • Suwerenność religii
 • Określanie doktryny
 • Określanie praktyk religijnych
 • Ustanawianie duchownych i innych funkcjonariuszy w związkach wyznaniowych
 • Przyjmowanie, dyscyplinowanie i wyła?czanie wyznawców
 • Tworzenie i likwidacja związków wyznaniowych
 • Rywalizacja między grupami wyznaniowymi i światopogla?dowymi
 • Niedopuszczalność prestiżowego wsparcia religii przez państwo
 • Niedopuszczalność finansowego wsparcia religii przez państwo
 • Podsumowanie

5. Aby państwo rzetelnie reagowało na patologie w środowisku religijnym

 • Przymus religijny
 • Indoktrynacja religijna
 • Przestępstwa seksualne
 • Drenaż finansowy
 • Podsumowanie

Zakończenie

Polecana lektura

Indeks osób

Brak opini
Produkt dodany do ulubionych

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. dowiedz się więcej.